Wilhelm och Martina Lundgrens stiftelser

Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond

Här kan du läsa mer om understödsfondens ändamål, vad du kan söka medel för samt få  svar på eventuella frågor.

Ansökningsperioden är årligen 15 januari - 15 mars

Ansökningskategorier inom Understödsfonden

Läs mer om vilka särskilda ansökningskrav som gäller för respektive kategori längre ner på sidan

Kulturella ändamål

Organisationer och privatpersoner kan söka medel för ändamål som ligger inom ramen för välgörande, religiösa, sociala, konstnärliga eller andra kulturella ändamål

Behövande privatpersoner

Behövande privatpersoner kan söka medel ur Lundgrens Understödsfond. Sjukintyg samt dokument som styrker inkomstförhållanden är obligatoriska och bifogas ansökan i PDF-format.

Kulturella ändamål

Organisationer och privatpersoner kan söka medel för ändamål som ligger inom ramen för religiösa, sociala, konstnärliga eller andra kulturella ändamål.

Vad kan stiftelsen stödja inom kultur? Läs mer om hur kulturbegreppet tolkas på Skatteverkets hemsida.

Ansökningskategorier

Bidrag kan delas ut till privatpersoner för kulturella projekt. Anslag kan inte beviljas till näringsdrivande projekt, till exempel framställandet av böcker, konst och annat som skall säljas. Utbildning och annat ideellt arbete inom kulturen är exempel på vad du kan söka anslag för.

För ytterligare vägledning hänvisar stiftelsen till skatteverkets definition av det kulturella ändamålet. 

För att det ska vara fråga om det allmännyttiga ändamålet kultur brukar det krävas att verksamheten är inriktad mot exempelvis barn- och ungdomsverksamhet, tävlingsverksamhet, kursverksamhet eller annan ideell kulturverksamhet. 

Organisationer och föreningar som beviljas medel ska i samband med projektets avslutning lämna en enkel återrapportering till stiftelsen via ansökningsportalen.

Behövande privatpersoner

Understödsfonden delar ut bidrag till behövande privatpersoner.

Kontrollera noga att alla obligatoriska dokument bifogats er ansökan.

Obligatoriska bilagor

Familjebevis krävs för att den sökande behöver styrka hemförhållanden. Familjebeviset beställs via skatteverket.

För att styrelsen ska kunna säkerställa att den sökande är behövande måste inkomstförhållanden styrkas. Detta görs genom att den sökande skriver ut och bifogar beslutade skatteuppgifter på Skatteverkets hemsida

Om du vill att Stiftelsen ska ta hänsyn till ett sjukdomsförhållande behöver ett sjukintyg bifogas ansökan. 

Har du läst all nödvändig information och vill skicka in en ansökan till stiftelsen?