Wilhelm och Martina Lundgrens stiftelser

Kontakt

För frågor som inte besvaras på hemsidan kan ni ringa till SEB Stiftelsesupport som har öppet tisdagar 13:00-15:00 på nr +46 (0)31 622 516
Email: stiftelsesupport.goteborg@seb.se
Wilhelm och Martina Lundgrens stiftelser
c/o SEB Stiftelser väst
GÖH 420
405 04 Göteborg

Obserevera att stiftelserna inte har möjlighet att ta emot ansökningar via epost!