Wilhelm och Martina Lundgrens stiftelser

Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskaps- och Understödsfond

På denna sida kan du läsa om stiftelsernas historia, ändamål  samt hur du går till väga för att söka medel.

Viktig information

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden är årligen mellan 15 januari och 15 mars

När får jag besked?

Besked lämnas under maj månad.

Hur kontaktar jag er?

De flesta frågorna besvaras under frågor och svar på respektive stiftelses sida.

Vetenskapsfonden

Vetenskapsfonden delar ut medel till följande områden:

  • Forskning
  • Utbildning (för ideella organisationer och privatpersoner)
  • Välgörenhet (för ideella organisationer, ej privatpersoner)

Understödsfonden

Understödsfonden delar ut medel till följande områden:

  • Kultur (ideella organisationer och privatpersoner)
  • Behövande privatpersoner